6-7 lutego 2020 r. wykład we Francuskiej Krajowej Szkole Sędziowsko- Prokuratorskiej w Paryżu

W dniach 6-7  lutego 2020 roku Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele był prelegentem przed słuchaczami Francuskiej Krajowej Szkoły Sędziowsko-Prokuratorskiej w Paryżu. W ramach dwudniowego seminarium wraz z francuskim sędzią i byłym pełnomocnikiem przy Sądzie Apelacyjnym w Colmar Jean- Luc Vallens wygłosił wystąpienie na temat zagadnień związanych z transgranicznym postępowaniem insolwencyjnym grup spółek, które otrzymało wiele pozytywnych opinii. Kolejne seminarium odbędzie się we wrześniu br. o czym będziemy na bieżąco informować.