Szkolenie kadry Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 24-25 marca br

W dniach 24-25 marca 2021 roku Partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Groele wraz z adw. Bartoszem Magnowskim i R. Pr. Wojciechem Młockiem mieli przyjemność przeprowadzić szkolenie online dla kadry Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warsztaty te obejmowały tematykę restrukturyzacji i upadłości. To kolejne szkolenie przeprowadzone w ostatnim czasie przez ekspertów Kancelarii.