Precedensowe orzeczenie SO w Katowicach w kwestii możliwości ogłoszenia upadłości w czasie prowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

W miesiącu czerwcu 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wypowiedział się w kwestii możliwości ogłoszenia upadłości w czasie prowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, w prowadzonej przez Kancelarię sprawie upadłościowej. Sąd jednoznacznie wskazał, że od dnia otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, a więc od dnia dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nie jest dopuszczalne ogłoszenie upadłości ze względu na treść art. 9a Prawa upadłościowego. Problematyka ta była dotychczas niewyjaśniona, o czym w ubiegłym roku sygnalizowaliśmy w artykule autorstwa r. pr. Wojciecha Młocka i apl. Karoliny Piątek https://www.prawo.pl/biznes/uproszczone-postepowanie-restrukturyzacyjne-w-kolizji-z,502899.html Orzeczenie to ma precedensowy i bardzo doniosły wpływ na dalsze stosowanie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które jak wynika z informacji 

płynących z Ministerstwa Sprawiedliwości, zostanie na stałe wprowadzone do porządku prawa insolwencyjnego. Jest to niewątpliwie wielki zaszczyt dla Kancelarii i pracującego nad sprawą zespołu w składzie adw. Bartosz Groele, r. pr. Wojciech Młocek, adw. Kamil Strus, że mogła istotnie przyczynić się do tego precedensowego orzeczenia.