Sierpniowa premiera publikacji pt. ,,Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska”

Mamy przyjemność poinformować, że w sierpniu br. swoją premierę miała publikacja pt. ,,Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska” pod redakcją dra hab. Rafał Adamus prof. ucz. UO, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele i sędziego Zbigniewa Miczka. Opracowanie tworzyło szerokie grono ekspertów: dr Grzegorz Keler, dr Aleksandra Krawczyk, dr. n. pr., LL.M. corp. restruc., adw. Bartosz Magnowski, dr Przemysław Malinowski, Tomasz Potempa, Anna Pukszto, Jerzy Slawek, dr Marcin Smaga, Bartosz Sokół, r. pr. Maciej Stasiewicz, Emil Szczepanik, Sławomir Szejna, dr Tomasz Trocki, PhD, LL.M., dr Konrad Trzonkowski, PhD, prof. WSHiU, r. pr. Marzena Zalewska

Publikacja to pierwsze krajowe opracowanie tematyki związanej z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości), co wydaje się szczególnie ważne na przedpolu jej implementacji w porządku krajowym. Wierzymy, że ta pozycja otworzy doktrynalną dyskusję w tym obszarze, do czego szczerze zachęcamy.