Postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu o łącznej sumie wierzytelności 16 mln zł przyjętego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym z udziałem ponad 250 wierzycieli

Z dużą satysfakcją przekazujemy informację, że z powodzeniem zakończyliśmy kolejny złożony i wymagający projekt – związany z przeprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, funkcjonującej przez lata jako nowoczesny szpital. Restrukturyzacją objętych zostało ponad 250 wierzycieli, posiadających wierzytelności w łącznej kwocie powyżej 16 000 000 zł. Kancelaria w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego pełniła funkcję pełnomocnika dłużnika. Proces restrukturyzacji został zakończony przyjęciem układu przez wierzycieli, a następnie zatwierdzeniem układu przez sąd. Postanowienie o zatwierdzeniu układu jest już prawomocne. Nad całym wielowątkowym projektem pracował zespół kancelarii w osobach: adwokata Bartosza Groele, adwokata Kamila Strusa i aplikanta radcowskiego Patrycji Piłat. Przeprowadzenie wskazanej restrukturyzacji stanowiło dla nas ambitne wyzwanie, którego realizacja nie byłaby możliwa bez wymiernego wsparcia Zarządu.

 Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim decydentom za zaufanie i umożliwienie współpracy przy tak wymagającym i wieloaspektowym projekcie. Podziękowania składamy również na ręce spółki BM Restrukturyzacje (@Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek), która w tej sprawie pełniła rolę nadzorcy układu. Zakończony projekt utwierdza nas w przekonaniu, że prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja może stanowić optymalne rozwiązanie również dla podmiotów o złożonej sytuacji gospodarczej, posiadających zróżnicowane kategorie wierzycieli: od pracowników i kontrahentów, przez podmioty finansujące (banki) dysponujące zabezpieczeniem rzeczowym, aż po podmioty publicznoprawne.