Korzystne rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy w sprawie pauliańskiej z powództwa syndyka masy upadłości, dotyczącej czynności ustanowienia hipoteki

 

 

 

Miło nam poinformować o korzystnym dla naszego Mocodawcy wyroku wydanym przez Sąd Najwyższy w sprawie pauliańskiej z powództwa syndyka masy upadłości, dotyczącej czynności ustanowienia hipoteki. Po blisko 3 latach od wydania przez Sąd II instancji wyroku reformatoryjnego uwzględniającego powództwo syndyka, sprawa trafia ponownie na wokandę Sądu II instancji.

W skardze kasacyjnej przygotowywanej przez adw. Bartosza Groele i adw. Kamila Strusa podniesionych zostało szereg problemów prawnych związanych z wykładnią przepisów dotyczących roszczeń pauliańskich – w tym między innymi postanowione zostało pytanie o prawidłowe rozumienia przesłanki pokrzywdzenia wierzycieli w kontekście aspektu arbitralnego wyboru wierzyciela zaspokajanego lub zabezpieczanego w ramach czynności prawnej zaskarżonej skargą pauliańską. Z głębokim zainteresowaniem oczekujemy na uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego, odnoszące się do wskazanego zagadnienia.

Z tego miejsca składamy również podziękowania dla Mocodawców za zaufanie i umożliwienie Kancelarii pracy nad tym złożonym zagadnieniem. Jest to kolejna ze spraw prowadzonych przez Kancelarię utwierdzająca nas w przekonaniu, że wyrok Sądu II instancji to niejednokrotnie jeszcze nie etap końcowy postępowania sądowego, a jedynie jeden z jego elementów składowych.”