https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2018/02/kancelaria-1-428x471.jpg

Kancelaria łączy elastyczność w zakresie formuł współpracy z Klientami oraz jasną wizję działania w zakresie prawa gospodarczego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, wykorzystujemy sprawdzone rozwiązania prawne lub tworzymy nowe, dostosowane do indywidualnych celów i potrzeb Klienta, a także do szybko zmieniających się realiów rynkowych i zmian w prawie. Oferujemy obsługę zarówno poszczególnych projektów realizowanych przez Klientów, jak i bieżącą obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych oraz podmiotów działających non-profit. Działalność Kancelarii zorientowana jest między innymi na wsparcie realizacji skomplikowanych projektów biznesowych wymagających gruntownej wiedzy z danej gałęzi prawa. W swojej działalności opieramy się na precyzyjnym określeniu oczekiwań Klienta oraz dokładne ustalenie sytuacji prawnej i faktycznej z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk, tak aby przyjęta strategia optymalnie realizowała wyznaczone przez Klienta cele. Stosując międzynarodowe standardy praktyki działalności prawniczej, dbamy o transparentną komunikację z Klientem, która według nas stanowi podstawę sukcesu. Współpracujemy z kancelariami specjalizującymi się w analogicznych gałęziach prawa, co umożliwia podejmowanie współpracy przy projektach wymagających zaangażowania rozbudowanego zespołu prawnego. Dotychczasowa praktyka umożliwiła ukonstytuowanie współpracy z doświadczonymi specjalistami uczestniczącymi w realizowanym projekcie, takimi jak doradcy podatkowi, doradcy finansowi i ekonomiczni, biegli rewidenci, czy specjaliści z zakresu bankowości prywatnej. Znakomitą większość naszych Klientów stanowią przedsiębiorcy, co nie przeszkadza nam świadczyć z pasją pomocy prawnej przy ważnych dla Klientów Kancelarii sprawach osobistych.