https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/02/X9A0309-e1644850817672-428x471.jpg

DOŚWIADCZENIE

 • Reprezentacja krajowych liderów rynku nieruchomości oraz sektora energetycznego w postępowaniach upadłościowych;
 • Doradztwo dla wiodącego przewoźnika z branży lotniczej w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
 • Reprezentacja krajowych producentów z branży mięsnej i drobiarskiej w toku postępowań restrukturyzacyjnych;
 • Reprezentacja wiodącego dystrybutora sprzętu stomatologicznego oraz medycznego na rynku polskim w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
 • Reprezentacja międzynarodowego Klienta z branży IT w toku postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Reprezentacja jednego z największych holdingów drogowych w Polsce w postępowaniu upadłościowym;
 • Reprezentacja krajowych producentów branży meblarskiej w postępowaniach restrukturyzacyjnych;
 • Doradztwo i analiza restrukturyzacji sądowej i pozasądowej na rzecz podmiotów z branży ochrony zdrowia (NZOZ);
 • Realizacja pierwszej i jedynej w Polsce procedury przygotowanej likwidacji („prepack”), w ramach której sprzedano działający szpital;
 • Doradztwo i analizy w zakresie restrukturyzacji pozasądowej i sądowej na rzecz wiodących podmiotów z branży sportowej;
 • Reprezentacja w transgranicznych postępowaniach insolwencyjnych (UK, Niemcy, Litwa);
 • Doradztwo i analizy restrukturyzacji podmiotów z branży górniczej;
 • Doradztwo i opracowanie strategii restrukturyzacji grupy kapitałowej w zakresie zobowiązań publicznoprawnych (zwłaszcza podatkowych);
 • Doradztwo i opracowanie strategii dla restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej;
 • Doradztwo strategiczne oraz obsługa procesu restrukturyzacji jednej z największych w Polsce grup kapitałowych z branży deweloperskiej i budowlanej;
 • Doradztwo w restrukturyzacji spółki z branży budowlanej, w tym przygotowanie precedensowego wniosku restrukturyzacyjnego, propozycji układowych oraz planu restrukturyzacyjnego w ramach postępowania układowego, w którym przyjęto jeden z pierwszych układów w Polsce na bazie Prawa restrukturyzacyjnego;
 • Opracowanie strategii oraz doradztwa w toku postępowania upadłościowego dla Klienta z branży budowlanej, aż do zawarcia jednego z nielicznych układów likwidacyjnych w Polsce;
 • Reprezentacja znaczącej firmy z sektora budowlanego w postępowaniach sądowych i upadłościowych;
 • Szerokie doświadczenie w zakresie audytu prawnego i doradztwa przy nabywaniu przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części czy poszczególnych składników masy upadłości;
 • Doradztwo dla jednego z największych holdingów budowlanych w kraju w sprawach związanych z postępowaniami upadłościowymi i procesami sądowymi;
 • Doradztwo strategiczne oraz obsługa procesu restrukturyzacji jednej z największych w Polsce grup kapitałowych z branży telekomunikacyjnej.