https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/02/X9A0322-e1644850954645-428x471.jpg

PUBLIKACJE

 • Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska, redakcja dr hab. Rafał Adamus, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Zbigniew Miczek, C.H. Beck 2021;
 • Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji Prawa Upadłościowego i naprawczego, redakcja R. Adamus, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Zbigniew Miczek, wyd. 3, C.H. Beck 2020;
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego, Tom 6, wyd. 2, redakcja A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, C.H. Beck 2019;
 • B. Groele, B. Magnowski, Emisja ratunkowa spółki publicznej w restrukturyzacji, Doradca Restrukturyzacyjny, czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 15 [1/2019];
 • B. Groele, B. Magnowski, Zaskarżanie uchwały rady wierzycieli w przedmiocie propozycji układowych, Doradca Restrukturyzacyjny, czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 14 [4/2018];
 • B. Groele, E. Tkaczuk, Doręczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym z udziałem wierzycieli zagranicznych – law in book and law in action, Doradca Restrukturyzacyjny, czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 14 [4/2018];
 • Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji Prawa Upadłościowego i naprawczego, redakcja R. Adamus, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Zbigniew Miczek, wyd. 2, C.H. Beck 2017;
 • Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, Wolters Kluwer 2016;
 • Oddłużenie w upadłości konsumenckiej, redakcja W. Rogowski, Oficyna Allerhanda 2016;
 • B. Groele, P. Koczwara, Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca restrukturyzacyjny, czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 3 [3/2016];
 • Ewolucja uprawnień rady wierzycieli w polskim systemie prawa upadłościowego [w:] Usus Magister Est Optimus rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, pod redakcją B. Jelonek-Jarco, R. Kosa i J. Zawadzkiej, C.H. Beck 2016;
 • Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji Prawa Upadłościowego i naprawczego, redakcja R. Adamus, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Zbigniew Miczek, CH. Beck 2015;
 • Ministerstwo Sprawiedliwości, Upadłość konsumencka Poradnik, Warszawa 2015; https://www.arch.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/
 • P. Koczwara, B. Groele, Odpowiedzialność prokurenta w prawie upadłościowym, Doradca restrukturyzacyjny, czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 2 [12/2015].
PUBLIKACJE ADW. BARTOSZA GROELE WE WSPÓŁAUTORSTWIE
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, redakcja A. Hrycaj i P.Filipiak, wyd. 2, Wolters Kluwer 2020;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6, redakcja A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, wyd. 2, C.H. Beck 2019;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne, redakcja A. Machowska, Wolters Kluwer 2016;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6, redakcja A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, C.H. Beck 2016;
 • Współautor publikacji Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0, redakcja A. Hrycaj, P. Filipiak, M. Geromin, B. Groele, Wolters Kluwer 2016;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, Wolters Kluwer 2016;
 • Współautor publikacji Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, Wolters Kluwer 2016.
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NAUKOWE
 • Bankruptcy Law Severity for Debtors: Comparative Analysis Among Selected Countries, Sylwia Morawska, Blazej Prusak, Przemysław Banasik, Katarzyna Pustulka, Bartosz Groele, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 2 2020;
 • Law in favor of the implementation of the second chance policy in Poland. Recommendations for Amendments, PARP 2011;
 • Współautor Stanowiska Instytutu Allerhanda w sprawie kierunków zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym, dr Rafał Adamus, Bartosz Groele, dr Jacek Lachner, Sędzia Zbigniew Miczek, Sędzia Janusz Płoch (przewodniczący), dr Marek Porzycki,
  Kraków 2011;
 • Współautor Stanowiska Instytutu Allerhanda w sprawie kierunków zmian w Ustawie o licencji syndyka, dr Rafał Adamus, Bartosz Groele, dr Jacek Lachner, Sędzia Zbigniew Miczek, Sędzia Janusz Płoch (przewodniczący), dr Marek Porzycki, Kraków 2010.
GLOSY
 • Glosa do wyroku SN z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 184/07, LEX Polonica Maxima 2010;
 • Glosa do uchwały SN z dnia 6 lipca 2007 r., III CZP 71/07, LEX Polonica Maxima 2010.