https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/02/M5A4009-428x471.jpg

SZKOLENIA

2021

 • Szkolenie dla kadry Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Upadłość i restrukturyzacja - etapy i terminy postępowania z punktu widzenia wierzyciela, wyszukiwanie i wykorzystanie informacji o podmiotach w upadłości, upadłość konsumencka;
 • Szkolenie dla kadry Crido, Prawo restrukturyzacyjne w praktyce;
 • Szkolenie dla kadry Rzeczpospolitej, Restrukturyzacja w czasach pandemii;

2020

 • ICABE 2020: The International Conference on Applied Business and Economics, Bankruptcy Law Severity for Debtors – Comparative Analysis Among Selected Countries
 • INSOL Europe 2020, Effects of Foreign Insolvency Proceedings on Arbitral Proceedings in the State of Recognition;
 • International Conference on Applicable Law in Cross-Border Insolvency Proceedings, Skutki zagranicznych postepowań insolwencyjnych na postępowania arbitrażowe w państwie rozpoznania sprawy
 • 2020 – Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego zintegrowanego z wiedzą pozaprawną;
 • 2020 – Webinar Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – praktyczny warsztat;
 • Maj 2020 – Nieformalne konsultacje V Grupy Roboczej prawa insolwencyjnego (UNICITRAL) – delegat polski;
 • Luty 2020 – Cross-border insolvency proceedings of groups of companies, Francuska Krajowa Szkoła SędziowskoProkuratorska w Paryżu – prelegent na seminarium treningowym;

2019

 • Grudzień 2019 – 56. Sesja Grupy Roboczej V UNCITRAL – delegat polski, uczestnictwo w pracach;
 • Październik 2019 – Kongres 60 Milionów - 60 Million Congress, Wall Street to Warsaw Street – prelegent na kongresie;
 • Maj 2019 – 55. Sesja Grupy Roboczej V UNICITRAL – delegat polski, uczestnictwo w pracach;

2018

 • Grudzień 2018 – 54. Sesja Grupy Roboczej V UNICITRAL – delegat polski, uczestnictwo w pracach;
 • Listopad 2018 – ACURIA Assessing Courts' Undertaking of Restructuring and Insolvency Actions: best practices, blockages and ways of improvement – udział w konferencji;

2016

 • Listopad 2016 – VIII Polski Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2016 – opiekun merytoryczny i prelegent;
 • Czerwiec 2016 – III Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego KongRes 2016 – opiekun merytoryczny i prelegent;

2015

 • Listopad 2015 – VII Polski Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2015 – opiekun merytoryczny i prelegent;
 • Marzec 2015 – II Polski kongres restrukturyzacyjnego KongRes 2015 – opiekun merytoryczny i prelegent; Listopad 2014 – VI Polski Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2014 – opiekun merytoryczny i prelegent;

2013

 • Listopad 2013 – V Polski Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2013 – opiekun merytoryczny i prelegent;

2012

 • Listopad 2012 – IV Polski Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2012 – opiekun merytoryczny i prelegent; Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach i wydarzeniach (Kraków, Poznań, Warszawa, Rzeszów, Timisoara, Kijów, Wiedeń, Bruksela, Nowy Jork, etc.).