Anna Radwanek


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie od 2014 roku. Współpracuje z kancelarią od 2022 roku.

 

tel. 12 631 07 90

e-mail: anna.radwanek@groele.net.pl

Specjalizacja

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i podatkowego. Zajmuje się doradztwem prawnym oraz zastępstwem przed sądami i innymi organami władzy publicznej. Dotyczy to zarówno kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, jak i spraw osób fizycznych. Doświadczenie zdobyła w trakcie ponad dziesięcioletniej pracy w renomowanych kancelariach prawnych. Uczestniczy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Przykładowe doświadczenie

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych i doradztwo prawne;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych;
 • zastępstwo stron w postępowaniach sądowoadministracyjnych;
 • doradztwo oraz reprezentowanie stron w postępowaniach podatkowych i administracyjnych;
 • sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego;
 • doradztwo i udział w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • sporządzanie analiz w zakresie aspektów podatkowych przekształceń spółek prawa handlowego i innych transakcji;
 • udział w procesie tworzenia spółek prawa handlowego, zastępstwo w postępowaniach rejestrowych;
 • doradztwo i zastępstwo stron w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego i rzeczowego;
 • sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym dotyczące eliminowania z obrotu prawnego decyzji wywłaszczeniowych;
 • sprawy dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, w tym sprawy o uchylenie uchwał takich wspólnot;
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • wolontariat w poradniach prawnych w tym w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe, Prawo bankowe, Uniwersytet Jagielloński (2011);
 • Prawo, Uniwersytet Jagielloński (2010);
 • Administracja, Uniwersytet Jagielloński (2008).

Języki

 • angielski
https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/ARAD-zdjecie-428x620.png