APLIKANCI

2415

Łukasz Pyrczak

Stanowisko: Asystent

tel.  +48 12 631 07 90

e-mail: Lukasz.pyrczak@groele.net.pl

Współpracuje z Kancelarią od 2021 roku.

 

Specjalizacja:

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i pracy.

Wykształcenie:

Student piątego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Student pierwszego roku finansów, bankowości i ubezpieczeń na Uniwersytecie Jagiellońskim

Języki:

Posługuje się językiem angielskim

 

Przykładowe doświadczenie:

- praca w zespołach prowadzących postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne,

- udział w tworzeniu oraz likwidacji struktur kapitałowych w oparciu o podmioty krajowe,

- przygotowywanie dokumentów w postępowaniach sądowych i gospodarczych,

- analizy prawne,

- analizy akt sądowych