− opracowanie projektu aktu notarialnego z uchwałami związanymi z likwidacją;
− przygotowanie dokumentów koniecznych do zgłoszenia otwarcia likwidacji w KRS;
− przygotowanie projektu obwieszczenia ogłoszenia w MSIG o rozpoczęciu likwidacji spółki;
− zgłoszenie likwidacji spółki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym;
− nadzorowanie procesu likwidacji spółki i pomoc w tym zakresie;
− przygotowanie wniosku o wykreślenie spółki z KRS.


https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/02/Slider2-428x471.jpg