UPADŁOŚĆ

− analiza prawna sytuacji podmiotów znajdujących się w stanie niewypłacalności;
− kompleksowe doradztwo podmiotom znajdującym się w stanie niewypłacalności;
− opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości podmiotów gospodarczych;
− kompleksowa obsługa prawna podmiotów, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe;
− obsługa postępowań dot. roszczeń pauliańskich kierowanych przez syndyka masy upadłości ;
− reprezentacja inwestorów zainteresowanych zakupem przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa bądź wybranych składników masy upadłości – w tym również w formule pre-packu;
− obsługa prawna wierzycieli w postępowaniach upadłościowych.

 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

− opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.


https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2018/02/kancelaria-1-428x471.jpg