− zakładanie spółek;
− bieżąca obsługa korporacyjna;
− spory korporacyjne;
− postępowania przed sądem rejestrowym;
− obsługa postępowań o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 p.u.);
− obsługa postępowań dot. odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółek (art. 299 k.s.h. oraz art. 21 ust. 3 p.u.);
− obsługa prawna postępowań cywilnych;
− wsparcie przy wdrażaniu RODO i procedur związanych z ochroną danych osobowych;
− obsługa IPO (initial public offering);
− emisja obligacji;
− obsługa działalności spółek publicznych i inwestorów na rynku kapitałowym;
− obsługa private equity/ venture capital;
− obsługa M&A;
− przekształcenia spółek;
− due dilligence;
− postępowania antymonopolowe.


https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/02/Slider1-428x471.jpg