https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2018/02/kancelaria-4-428x471.jpg

− analiza prawna sytuacji podmiotów zagrożonych niewypłacalnością i znajdujących się w stanie niewypłacalności;
− kompleksowe doradztwo podmiotom zagrożonym niewypłacalnością;
− opracowywanie wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych
− kompleksowa obsługa prawna podmiotów w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
− udział w negocjacjach prowadzonych z wierzycielami i dłużnikami;
− specjalistyczna pomoc prawna dla kancelarii i działów prawnych trwale obsługujących danego Klienta – w formule doradztwa lub współpracy;
− obsługa prawna postępowań dłużników w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu;
− obsługa postępowań dot. roszczeń pauliańskich kierowanych przez zarządcę masy sanacyjnej.