APLIKANCI

804

Karolina Piątek

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie od 2018 roku.

tel. 12 631 07 90

email:karolina.piatek@groele.net.pl

Współpracuje z kancelarią od 2018 roku.

 

Specjalizacja:

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. 

Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym w przygotowywaniu umów oraz dokumentów korporacyjnych, a także projektów pism procesowych w postępowaniach sądowych.

 

Wykształcenie:

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (2017).

 

Języki:

Posługuje się językiem angielskim.

 

Przykładowe doświadczenie:

  • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych z branży gier liczbowych i loterii pieniężnych;
  • bieżąca obsługa klienta w zakresie przygotowania, negocjowania i analizy umów najmu; 
  • udział w procesie łączenia i transformacji spółek;
  • udział w prowadzeniu spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
  • rejestracja przekształceń i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • udział w postępowaniach dotyczących restrukturyzacji spółek;
  • udział w sporach dotyczących branży budowlanej. 
  • swoje doświadczenie zdobywała już na studiach, współpracując z krakowskimi kancelariami oraz angażując się w działalność podmiotów świadczących usługi z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.