Karolina Piątek


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie od 2022 roku. Współpracuje z kancelarią od 2018 roku.

tel. 12 631 07 90

e-mail: karolina.piatek@groele.net.pl

Specjalizacja

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym w przygotowywaniu umów oraz dokumentów korporacyjnych, a także projektów pism procesowych w postępowaniach sądowych. Swoje doświadczenie zdobywała już na studiach, współpracując z krakowskimi kancelariami oraz angażując się w działalność podmiotów świadczących usługi z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przykładowe doświadczenie

  • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych z branży gier liczbowych i loterii pieniężnych;
  • bieżąca obsługa klienta w zakresie przygotowania, negocjowania i analizy umów najmu;
  • udział w procesie łączenia i transformacji spółek;
  • udział w prowadzeniu spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
  • rejestracja przekształceń i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • udział w postępowaniach dotyczących restrukturyzacji spółek;
  • udział w sporach dotyczących branży budowlanej.

Wykształcenie

  • Prawo, Uniwersytet Jagielloński (2017).

Języki

  • angielski
https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/KP-zdjecie-428x620.png