Agnieszka Kuciak


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie od 2017 roku. Współpracuje z kancelarią od 2018 roku.

tel. 12 631 07 90

e-mail: agnieszka.kuciak@groele.net.pl

Specjalizacja

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także cywilnego i gospodarczego. Zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz upadłości, bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jak również reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych.

Przykładowe doświadczenie

 • doradztwo prawne w zakresie przygotowania wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych oraz wniosków o ogłoszenie upadłości osób prawnych, w tym połączonych z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika (pre-pack);
 • obsługa prawna dłużnika/syndyka masy upadłości/wierzyciela w toku postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego;
 • doradztwo prawne w zakresie postępowań prowadzonych z wniosku wierzycieli przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki, w tym zobowiązania cywilnoprawne, podatkowe i zobowiązania z tytułu składek, w przypadku braku uzyskania zaspokojenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego spółki;
 • doradztwo prawne w zakresie postępowań dotyczących skargi pauliańskiej składanych przez syndyka masy upadłości;
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu postępowania upadłościowego
  i restrukturyzacyjnego;
 • doradztwo prawne w zakresie zaspokajania roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wykształcenie

 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych (2014-2016);
 • Prawo, Uniwersytet Jagielloński.

Języki

 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/AKUC-428x620.png