Artur Oleś


Doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy. Współpracuje z kancelarią od 2022 roku.

Specjalizacja

Zdobywając doświadczenie zawodowe zauważył, iż rozumie otoczenie biznesowe, co wpłynęło na jego dalsze losy zawodowe. Zawodowo zajmuje się prawem podatkowym, prawem gospodarczym oraz prawem karnym ze szczególnych akcentem skierowanym na prawo karne gospodarcze i karno skarbowe. Coach, executive MBA, absolwent Akademii Przywództwa Psychologicznego, ukończył m.in Szkołę Negocjacji w House Of Skills oraz szereg innych szkoleń, zarówno twardych jak i miękkich.

 

Publikacje

 • Ustalenie wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń – nierozwiązany problem prawa podatkowego. 10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system podatkowy, Katowice 2014;
 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych za pośrednictwem rynku walutowego FOREX, Prawo i Podatki 12/2007;
 • Domniemanie interpretacyjne "In dubio pro fisco" a zasada pogłębiania zaufania do organów podatkowych, Biuletyn KIDP 1/2009;
 • Opodatkowanie planów motywacyjnych. Charakter źródeł przychodów, moment powstania obowiązku podatkowego, Przegląd podatkowy 4/2013;
 • Doręczenie pism w postępowaniu podatkowym a zmiana pełnomocnika, Przegląd podatkowy 7/2013;
 • Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w programach internetowych typu revenue sharing podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Biuletyn KIDP 6/2013;
 • Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych pracowniczych programów opcji na akcje. Ewaluacja przyjętych rozwiązań legislacyjnych, Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa, Katowice 2013;
 • Działalność gospodarcza w sektorze MŚP Praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa, pod red. prof. Jadwigi Glumińskiej Pawlic, Wolter Kluwer 2020.

Wykształcenie 

 • Doktor Nauk Prawnych, Uniwersytet Śląski;
 • Studia podyplomowe Akademia Psychologii Przywództwa, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej;
 • Studia podyplomowe Executive MBA, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza.
https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/AO-428x620.png