Artur Pająk


Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny – licencja numer 2016. Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Współpracuje z kancelarią od 2023 roku

 

tel.  +48 12 631 07 90

e-mail: artur.pajak@groele.net.pl .

 

Specjalizacja:

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa insolwencyjnego. Uczestniczy w postępowaniach o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym przygotowaniem wniosków o ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także opinii prawnych oraz pism procesowych w toczących się postępowaniach. Doświadczenie zdobywał współpracując z warszawskimi kancelariami z branży restrukturyzacyjnej. Od 2024 roku licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

 

Przykładowe doświadczenie:

  • doradztwo na rzecz podmiotów znajdujących się w stanie niewypłacalności bądź zagrożonych niewypłacalnością;
  • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych oraz wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych wobec spółek;
  • doradztwo na rzecz wierzycieli uczestniczących w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym również przygotowanie zgłoszeń wierzytelności;
  • przygotowanie dokumentów oraz opinii prawnych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

 

Wykształcenie:

Prawo, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (2019)

 

Języki:

angielski

rosyjski

https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2023/11/AP-zdjecie-w-ramce-428x620.png