Bartosz Groele


LinkedIn groele.pl

Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie.

tel. 12 631 07 90

e-mail: bartosz.groele@groele.net.pl

 

Adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie umów i prawie gospodarczym. Wykładowca akademicki i ekspert z bogatym doświadczeniem szkoleń przeprowadzonych dla partykularnych grup zawodowych z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (sędziowie, prokuratorzy, agencje publiczne, banki, podmioty sektora finansowego, doradcy restrukturyzacyjni, adwokaci, radcowie prawni).

 

Jest członkiem kilku znaczących organizacji międzynarodowych ogniskujących swoje prace wokół zagadnień insolwencyjnych, w tym CERIL (Conference on European Restructuring and Insolvency Law), FORUM (Forum Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego), MSBNR (Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Nad Restrukturyzacją), INSOL Europe. Od roku 2016 powoływany na delegata grupy ekspertów Polski na obrady V grupy roboczej UNCITRAL przy ONZ. Swoją ekspercką wiedzę wykorzystuje udzielając się w instytucjach takich jak bank światowy, ECBiR (Europejskie Centrum Badań i Rozwoju), KSSIP (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) czy KIDR (Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych) w zakresie kwestii transgranicznych.

 

Aktywnie doradzał jako ekspert przy procesach legislacyjnych na przełomie wielu lat - w szczególności uczestniczył w pracach Zespołu ds. przygotowania przepisów w zakresie rozwoju, optymalizacji i reformy podmiotów szpitalnych, działającym przy Ministerstwie Zdrowia. Pełnił także funkcję członka zespołu Ministra Sprawiedliwości, który opracowywał i wdrożył obowiązujące obecnie Prawo restrukturyzacyjne oraz wprowadzał zmiany w Prawie upadłościowym.

 

Autor i współautor licznych publikacji, w tym znaczących dla krajowego systemu prawa ekspertyz dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (m.in. ekspertyzy dla PARP, Ministerstwa Gospodarki, opinie do projektów legislacyjnych) czy komentarzy do przepisów dotyczących prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego. Wśród przykładowych publikacji należy wymienić:

  • Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska, redakcja dr hab. Rafał Adamus, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Zbigniew Miczek, C.H. Beck 2021;
  • Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego, redakcja R. Adamus, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Zbigniew Miczek, C.H. Beck 2020;
  • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego, Tom 6, wyd. 2, redakcja A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, C.H. Beck 2019;
  • Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, Wolters Kluwer 2016.

Zajmuje się przede wszystkim bieżącą lub transakcyjną obsługą prawną podmiotów gospodarczych i doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz upadłości. Reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowań przedsądowych oraz sądowych, w tym w szczególności na etapie układania strategii, w procesach negocjacyjnych, sporach sądowych, a także w toku postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, czy na etapie wykonywania układu.

https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/BG-beztla-428x620.png