Dariusz Wędzki


Profesor zwyczajny, doktor, habilitowany ekonomii. Współpracuje z kancelarią od 2020 roku. 

tel. 12 631 07 90 

e-mail: wedzkid@uek.krakow.pl 

 

Specjalizacja 

Wieloletni ekspert ekonomiczny Kancelarii. Analiza ekonomiczna i finansowa, rachunkowość finansowa, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie finansami, rachunkowość zarządcza i controlling oraz restrukturyzacja ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstw. Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekspert firm doradczych oraz ministerstw. Członek rady nadzorczej prywatnej spółki z branży restrukturyzacyjnej. Były członek zespołu ds. założeń nowej Ustawy prawo upadłościowe oraz Ustawy prawo restrukturyzacyjne. Były doradca zarządów polskich stoczni. Były członek rady nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. 

 

Przykładowe doświadczenie 

 • tworzenie planów i programów restrukturyzacyjnych, w tym planu wstępnego i finalnego wg wymogów prawa restrukturyzacyjnego;
 • tworzenie biznesplanów;
 • analizy przesłanek zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, postępowania restrukturyzacyjnego oraz postępowania sanacyjnego;
 • diagnozy sytuacji finansowej w kontekście postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • wycena wartości przedsiębiorstwa metodami dochodowymi;
 • wycena wartości niematerialnych i prawnych metodami dochodowymi;
 • projektowanie controllingu należności;
 • analiza strategiczna;
 • trudne problemy wyceny w rachunkowości wg Polskich Standardów Rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
 • modelowanie rachunku kosztów;
 • analiza finansowa w kontekście przetargów dla budownictwa;
 • tworzenie planów finansowych i modeli finansowych dla decyzji operacyjnych i strategicznych.

 

Wykształcenie 

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

 

Języki 

 • angielski 
https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/DW-zdjecie-428x620.png