Ewa Wójcik


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie od 2020 roku. Współpracuje z kancelarią od 2020 roku.

tel. 12 631 07 90

e-mail: ewa.wojcik@groele.net.pl

Specjalizacja

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Uczestniczy w cywilnych procesach sądowych oraz postępowaniach restrukturyzacyjnych. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, także w zakresie kompleksowego wdrożenia regulacji związanych z RODO i ochroną danych osobowych.

Przykładowe doświadczenie

  • udział w postępowaniach dotyczących restrukturyzacji i upadłości spółek, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań z powództwa syndyka masy upadłości o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej przez upadłego;
  • bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych;
  • doradztwo w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji oraz ochrony znaków towarowych;
  • kompleksowe wdrażanie RODO i procedur związanych z ochroną danych osobowych;
  • prowadzenie postępowań dotyczących branży budowlanej, w szczególności procesów związanych z naliczaniem kar umownych.

Wykształcenie

  • Studia podyplomowe Ochrona konkurencji i konsumentów, Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • Prawo, Uniwersytet Jagielloński.

Języki

  • angielski
https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/EW-zdjecie-1-428x620.png