Jonasz Nowicki


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie od 2021. Współpracuje z kancelarią od 2021 roku.

tel. 12 631 07 90

e-mail: jonasz.nowicki@groele.net.pl

Specjalizacja

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Uczestniczy w cywilnych procesach sądowych oraz postępowaniach restrukturyzacyjnych. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Posiada liczne doświadczenie w prowadzeniu procesów cywilnych.

Przykładowe doświadczenie

  • udział w postępowaniach dotyczących restrukturyzacji i upadłości spółek;
  • udział w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółek kapitałowych;
  • bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych;
  • prowadzenie postępowań polubownych.

Wykształcenie

  • Prawo, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Języki

  • angielski
https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/04/JNOWzdj-428x620.png