Kamil Strus


Adwokat. Współpracuje z kancelarią od 2018 roku.

tel. 12 631 07 90

e-mail: kamil.strus@groele.net.pl

Specjalizacja

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Pełni funkcję Sekretarza Sekcji Praktyków Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Swoją wiedzę przekazuje studentom na wykładach studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, a także na wykładach studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu z zakresu prawa restrukturyzacyjnego. W latach 2015-2019 związany z Sekcją Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której od 2016 roku pełnił funkcję asystenta koordynatora. W roku 2020 uzyskał wyróżnienie za osiągnięcie jednego z trzech najwyższych wyników egzaminu adwokackiego przeprowadzanego w ramach Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Przykładowe doświadczenie

  • kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów znajdujących się w stanie niewypłacalności bądź zagrożenia niewypłacalnością;
  • opracowywanie wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych oraz wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • obsługa dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
  • doradztwo na rzecz wierzycieli uczestniczących w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych – w tym również obsługa zgłoszeń wierzytelności oraz reprezentacja wierzycieli wchodzących w skład rady wierzycieli;
  • obsługa postępowań dotyczących roszczeń pauliańskich dochodzonych przez syndyków masy upadłości lub zarządcę masy sanacyjnej;
  • prowadzenie postępowań dot. odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółek (art. 299 k.s.h. oraz 21 ust. 3 p.u.);
  • obsługa postępowań o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 p.u.);
  • obsługa zaawansowanych postępowań cywilnych i gospodarczych – w tym układanie wielowątkowych argumentacji procesowych;

Wykształcenie

  • Prawo, Uniwersytet Jagielloński (2016).

Języki

  • angielski
https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/04/KS_zdj-428x620.png