Marek Porzycki


Of counsel

 

Tytuł zawodowy dr, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Współpracuje z kancelarią od 2020 roku.

 

Specjalizacja:

Specjalizuje się w prawie upadłościowym oraz prawie restrukturyzacyjnym, w tym w szczególności w międzynarodowym prawie upadłościowym oraz w zagadnieniach z pogranicza prawa upadłościowego i prawa rzeczowego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa upadłościowego, w tym ostatnio komentarza do przepisów o upadłości i restrukturyzacji deweloperów (2019).

 

Zajmuje się również prawem monetarnym, integracją walutową w Europie oraz polityką gospodarczą.

 

Wykształcenie:

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (2002), doktor prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (2006, studia doktoranckie w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego uniwersytetów w Krakowie, Moguncji i Heidelbergu).

 

Języki:

angielski, niemiecki (biegle), francuski, włoski, ukraiński (dobrze), portugalski, rosyjski, słowacki (biernie).

 

Doświadczenie:

Od 2006 r. pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi badania naukowe oraz zajęcia z zakresu prawa upadłościowego, międzynarodowego prawa upadłościowego, prawa monetarnego i polityki gospodarczej.

 

Wykłady gościnne na uniwersytetach w Padwie, Salzburgu, Wilnie, Kijowie, Lwowie, Tarnopolu, Barcelonie i Nancy.

 

W 2012 r. wszedł w skład powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Współautor i redaktor naukowy rekomendacji Zespołu. W 2012 r. polski sprawozdawca krajowy w zespole przygotowującym na zlecenie Komisji ewaluację rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, na podstawie której przygotowano projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona). W 2013-14 r. uczestnik zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowującego projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne. W 2015-16 r. uczestnik Zespołu Ministra Gospodarki (Ministra Rozwoju) ds. prawa gospodarczego.

 

W latach  2005-2015 konsultant Europejskiego Banku Centralnego. W 2008-2009 r. współpracował z  Biurem ds. Integracji  ze Strefą Euro przy Narodowym Banku Polskim przy przygotowywaniu prawnej części raportu dotyczącego przyjęcia euro przez Polskę.

 

Od 2006 r. jeden z koordynatorów programów ukraińskich Wydziału Prawa i Administracji UJ.

 

Okazjonalne zaangażowanie jako ekspert z zakresu prawa upadłościowego (wykłady, opinie eksperckie, udział w konferencjach itp.).

https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/MP-zdjecie-428x620.png