Marta Kosmowska


Prawnik. Współpracuje z kancelarią od 2011 roku.

tel. 12 631 07 90

e-mail: marta.kosmowska@groele.net.pl

Specjalizacja

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie rynków kapitałowych oraz prawie podatkowym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych oraz transakcji realizowanych przez fundusze inwestycyjne. Obroniła pracę doktorską pt. "Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego. Zagadnienia konstrukcyjne i proceduralne w ujęciu teorii prawa administracyjnego" w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2021). Prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów prawa i administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła staż w Ministerstwie Finansów, Departamencie Administracji Podatkowej, Wydziale Międzynarodowej Współpracy w Dochodzeniu Należności (2009). Uczestniczyła w projekcie "Edukacja dla Integracji" realizowanym przez Uniwersytecką Poradnię Prawną we współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Warszawie (nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego) (2007-2008).

Przykładowe doświadczenie

 • bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych;
 • kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych, opracowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych;
 • restrukturyzacja grup kapitałowych, w tym transformacje spółek, fuzje i przejęcia (także z udziałem podmiotów prawa obcego, w szczególności prawa luksemburskiego i cypryjskiego);
 • udział w badaniach stanu prawnego spółek (due diligence) dla celów transakcji fuzji i przejęć;
 • udział w emisji dłużnych papierów wartościowych;
 • udział w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w zakresie prawa budowlanego.

Publikacje

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie niezgodnej z prawem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Głos Prawa 2020, t. 3, nr 2 (6), poz. 25
 • Pośrednia moc wiążąca indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, CASUS 2020, nr 96/97
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych w świetle zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, Biuletyn Prawny TPW nr 2/2011
 • Indywidualne interpretacje przepisów prawa w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji Podatkowej, A. Popielarczyk, B. Wojtyniak (red.), Prawo dla Biznesu, Publikacja konferencyjna, Kraków 2011; opiekun naukowy - prof. dr hab. Michał du Vall
 • Indywidualne interpretacje przepisów prawa, Biuletyn Prawny TPW, nr 1/2011

Wykształcenie

 • Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedra Postępowania Administracyjnego (2016);
 • Prawo, Uniwersytet Jagielloński (2010).

Języki

 • angielski
 • rosyjski
https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/MKOS-zdjecie-428x620.png