Mateusz Grzeszczyk


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie od 2021 roku. Współpracuje z kancelarią od 2017 roku.

tel. 12 631 07 90

e-mail: mateusz.grzeszczyk@groele.net.pl

Specjalizacja

Specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie umów, prawie spółek, prawie rynków kapitałowych, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie autorskim. Prowadzi spory sądowe z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, a także reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych. W ramach świadczenia usług, uczestniczy w imieniu klientów na walnych zgromadzeniach w spółkach akcyjnych oraz zgromadzeniach wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Swoje doświadczenie zdobył w trakcie bieżącej obsługi prawnej spółek, w tym alternatywnych spółek inwestycyjnych, doradztwa transakcyjnego, w tym przeprowadzania ofert publicznych, jak też przy przygotowaniu oraz negocjowaniu umów inwestycyjnych dotyczących spółek specjalnego przeznaczenia. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz wykładach.

Przykładowe doświadczenie

 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych. w tym alternatywnych spółek inwestycyjnych;
 • obsługa podmiotów z branży płatności elektronicznych;
 • reprezentowanie klientów na zgromadzeniach wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz walnych zgromadzeniach w spółkach akcyjnych;
 • obsługa podmiotów z branży GameDev;
 • obsługa podmiotów z branży transportowej;
 • udział w procesach przekształceń spółek;
 • obsługa podmiotów oferujących powierzchnie handlowe w obiektach wielkopowierzchniowych;
 • obsługa cywilnych postępowań sądowych, w szczególności w zakresie prawa handlowego, czynów nieuczciwej konkurencji, sporów korporacyjnych, sporów budowlanych;
 • obsługa prawna związana z przeprowadzeniem ofert publicznych;
 • obsługa jednego z największych na polskim rynku podmiotu zapewniającego obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych;
 • obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych;
 • zakładanie fundacji rodzinnych;
 • działanie w ramach podmiotach świadczacych usługi poradnictwa prawnego dla osób najuboższych (wolontariat)

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe: Prawo własności intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński (2022-2023);
 • Egzamin radcowski (2021);
 • Aplikacja Radcowska, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie (2018-2020);
 •  Prawo, Uniwersytet Jagielloński (2012 - 2017);

Języki

 • angielski
https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/MGRZ-zdjecie-428x620.png