Piotr Paśko


Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie od 2020. Współpracuje z kancelarią od 2023 roku.

tel.  +48 12 631 07 90

e-mail: piotr.pasko@groele.net.pl

 

Specjalizacja

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, pracy i gospodarczego. Uczestniczy w cywilnych procesach sądowych. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

Przykładowe doświadczenie

 • bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych;
 • udział w postępowaniach dotyczących restrukturyzacji i upadłości spółek;
 • udział w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w zakresie prawa budowlanego;
 • opracowywanie i sporządzanie aktów wewnętrznych spółdzielni mieszkaniowych, sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa spółdzielczego,
 • bieżąca obsługa klienta w zakresie przygotowania, negocjowania i analizy umów w tym umów najmu, o roboty budowlane, dostawy, o świadczenie usług oraz sprzedaży;
 • obsługa podmiotów z branży transportowej;
 • świadczenie pomocy prawnej w obszarze prawa pracy, w tym sporządzanie wzorów regulaminów pracy oraz ich audyt;
 • obsługa cywilnych postępowań sądowych;
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji postępowania o zamówienia publiczne: ogłoszenie, specyfikacji warunków zamówienia, wzorów oświadczeń, projektów umowy i istotnych postanowień umowy;
 • sporządzanie wzorów regulaminów udzielania zamówień publicznych oraz ich audyt.

Wykształcenie

 • Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Języki:

 • Posługuje się językiem angielskim

 

 

 

https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2023/05/PPA-zdjecie-428x620.png