ASYSTENCI

2227

Stefania Strzałka

tel.  +48 12 631 07 90

e-mail: stefania.strzalka@tpg.net.pl

Współpracuje z kancelarią od 2020 roku.

 

 

Specjalizacja:

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa podatkowego.

 

Wykształcenie:

Studentka IV roku prawa oraz III roku ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Otrzymała dwukrotnie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie wyróżniających wyników w nauce.

Autorka kilku artykułów naukowych oraz prelegentka licznych konferencji ogólnopolskich oraz naukowych.

 

Języki:

Posługuje się językiem angielskim.

 

Przykładowe doświadczenie:

  • uczestnictwo w zespołach biorących udział w postępowaniach dotyczących restrukturyzacji i upadłości spółek,
  • przygotowywanie projektów pism procesowych,
  • analiza dokumentów oraz akt sądowych,
  • sporządzanie analiz prawnych,
  • bieżąca pomoc pracownikom kancelarii.