ADWOKACI

464

Zofia Majzerowicz-Kowalska

adwokat przy ORA w Krakowie
e-mail: zofia.majzerowicz@tpg.net.pl

Specjalizacja:

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości.
Zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych i doradztwem w zakresie nieruchomości. Doradza i reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowań przedsądowych oraz sądowych, w tym w szczególności w procesach negocjacyjnych, sporach sądowych.
Z kancelarią TPG związana od 2004 r.

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo (2004).

Języki:

Posługuje się językiem angielskim.

Przykładowe doświadczenie:

  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
  • zajmuje się przede wszystkim prawem obrotu nieruchomościami oraz inwestycjami w nieruchomości. Doradza zwłaszcza w kwestiach związanych weryfikacją stanu prawnego nieruchomości (Due Dilligence), z prawem cywilnym, zabudową i zagospodarowaniem przestrzennym oraz księgami wieczystymi.
  • świadczenie pomocy prawnej związanej z nieruchomościami, m. in. prawem cywilnym, prawem nieruchomości o charakterze rzeczowym i zobowiązaniowym, prowadzeniem postępowań sądowych i administracyjnych (w szczególności mających za przedmiot nieruchomości lub rozwiązywanie sporów),
  • reprezentowała pracowników i pracodawców w sporach sądowych, doradzała w zakresie tak indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy,