UNCITRAL

W dniach 10-14 grudnia 2018 roku Partner Kancelarii Adwokat Bartosz Groele reprezentuje Polskę z ramienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w 54 sesji V Grupy Roboczej UNCITRAL (Komisji ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego) w Wiedniu.