18 czerwca 2024 r. adw. Bartosz Groele prelegentem podczas organizowanego przez ORA Kraków szkolenia pt.” Problematyka restrukturyzacji zobowiązań podmiotów sektora energetycznego”

Postępowania restrukturyzacyjne są skomplikowane już z względu na samą ich istotę. Sytuacja jest jednak jeszcze bardziej złożona w sytuacji, gdy dłużnik jest podmiotem działającym w branży energetycznej. Jako, że zespół Kancelarii ma za sobą bogate doświadczenie w prowadzeniu przedmiotowych postępowań, cieszymy się, że adw. Bartosz Groele będzie mógł podzielić się nim z uczestnikami organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie szkolenia „Problematyka restrukturyzacji zobowiązań podmiotów sektora energetycznego”, które to odbędzie się już 18 czerwca, zarówno w formule stacjonarnej jak i zdalnej. Współprowadzącymi szkolenie będą również posiadający bogate doświadczenie adw. Marcin Chodkowski, prezes SOTE: Stowarzyszenie Odpowiedzialna Transformacja Energetyczna oraz adw. Patrycja Wysocka. Liczymy, że powyższe będzie gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego, w związku z czym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://lnkd.in/dCp3R3Aw

20-21 czerwca 2024 roku 13 edycja „European Insolvency & Restructuring Congress” Bruksela

Zespół naszej Kancelarii może pochwalić się doświadczeniem, które przydatne jest także w toku rozważań nad przyszłym kształtem regulacji prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Świadczy o tym fakt, że już w dniach 20-21 czerwca 2024 roku adw. Bartosz Groele weźmie udział w trzynastej edycji wydarzenia „European Insolvency & Restructuring Congress”, które to odbędzie się w Brukseli. Przed uczestnikami kongresu postawione zostaną pytania o kształt restrukturyzacji zapobiegawczej czy zakres dalszej harmonizacji prawa upadłościowego na poziomie europejskim, przy czym powyższa dyskusja odbędzie się w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej zaangażowanych w prace nad projektem nowej dyrektywy upadłościowej. Mamy nadzieję, że będzie to merytoryczna dyskusja, która pozwoli w przyszłości na udoskonalenie regulacji na poziomie europejskim.

23.05.2024 r. adw. Bartosz Groele w roli moderatora w ramach międzynarodowej konferencji naukowej ” Social and Economic Aspects of Court and Out-of- Court Restructuring

Spotkanie w gronie znakomitych ekspertów z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego i to na arenie międzynarodowej?  23 maja br., odbyła się organizowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie  we współpracy z  Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości międzynarodowa konferencja naukowa „Social and Economic Aspects of Court and Out-of-Court Restructuring ”, podczas której w rolę moderatora wcielił się adw. Bartosz Groele, współprowadząc panel poświęcony optymalizacji nadzoru nad restrukturyzacją sądową i pozasądową. 

Zaproszenie do rekrutacji na studia podyplomowe „Prawo restrukturyzacje i upadłościowe” organizowane przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczo i Polityki Gospodarczej WPiA przy wsparciu merytorycznym adw. Bartosza Groele

Serdecznie zapraszamy Państwa na szczególne studia podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Szczególne bowiem grono wykładowców jest niepowtarzalne. Studia tworzą okazje by czerpać z bogatej wiedzy i doświadczenia uznanych ekspertów. To kolejna edycja studiów podyplomowych „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe”, organizowanych przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy współpracy merytorycznej adw. Bartosz Groele, co z dumą podkreślamy. Wśród prowadzących znajdą się m. in. dr hab. prof. UJ Krzysztof Oplustil, dr hab. Jerzy Pisuliński, dr Marek Porzycki, dr Anna Rachwał, dr Piotr Kędzierski, SSR Janusz Płoch, SSR Cezary Zalewski, kwalifikowany d.r. Jerzy Slawek, r. pr. Marcin Krawczyk, r. pr. Piotr Zimmerman, adw. Maciej Geromin i adw. Bartosz Groele. Jesteśmy absolutnie przekonani, że tak wybitna kadra umożliwi przekazanie Państwu aktualnej, eksperckiej

 wiedzy, przede wszystkim w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz w zakresie innych gałęzi prawa związanych z restrukturyzacją i upadłością. Jednocześnie dziękujemy organizatorom za docenienie wieloletniego wsparcia z strony adw. Bartosz Groele i powierzenie mu tej zaszczytnej roli. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/studia-podyplomowe/prawo-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe/o-studiach

Wypowiedź adw. Bartosza Groele dla Pulsu Biznesu

PFR zażąda zwrotu pomocy od 2 tys. firm” – taki tytuł nosi artykuł autorstwa Małgorzata Grzegorczyk, który ukazał się na łamach dzisiejszego wydania Pulsu Biznesu. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) składa obecnie liczne wnioski o zwrot subwencji przyznanej w związku z pandemią. Wezwania otrzymało już ponad tysiąc firm i możemy zakładać, ich ta liczba będzie ciągle rosła. Wiceprezes PFR podnosi, że firmy, do których wysłano wezwania, otrzymały negatywną rekomendację służb i instytucji współpracujących z PFR przy realizacji programów rządowych, na czele z CBA. Wskazując, że obecna sytuacja jest w pewien sposób poza procedurą, w ramach przywołanego artykułu adwokat Bartosz Groele argumentuje, że odrębną kwestią będzie stanowiła ocena podstaw żądania zwrotu środków.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu w wersji papierowej. Artykuł jest również dostępny po linkiem: https://www.pb.pl/pfr-zazada-zwrotu-pomocy-od-2-tys-firm-1215678

Ad. Bartosz Groele ponownie wśród delegatów

Jeśli szukaliby Państwo dowodu, że zespół Kancelarii stanowią eksperci o ugruntowanej pozycji na rynku, śpieszymy z informacją, że już w dniach 13-17 maja br. adw. Bartosz Groele (po raz dziewiąty) będzie uczestniczył w pracach podczas 64 sesji V Grupy Roboczej UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law przy ONZ, działając z ramienia Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Najbliższa sesja będzie poświęcona m. in. prawu właściwemu w postępowaniu upadłościowym czy ustalaniu i odzyskiwaniu aktywów w toku przedmiotowego postępowania, co z punktu widzenia krajowego porządku prawnego jest niezwykle istotne, jako że stoimy przed koniecznością wdrożenia dyrektywy drugiej szansy, a proces legislacyjny w tym zakresie znów się rozpoczął [Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)]. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie planujemy udostępnić zwięzłą publikacje posesyjną.

25.04.2024 rok adw. Bartosz Groele prelegentem podczas XVI edycji wydarzenia „Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw- aspekty praktyczne”.

W jakim zakresie prawo upadłościowe modyfikuje przesłanki skargi pauliańskiej? Jak z perspektywy wierzyciela czytać kluczowe dokumenty postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych? Odpowiedź na te i inne pytania będą mogli Państwo poznać podczas XVI edycji wydarzenia „Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw – aspekty praktyczne”, które to odbędzie się już 25 kwietnia br. w formule hybrydowej. Jednym z prelegentów podczas wydarzenia będzie adw. Bartosz Groele, który opowie o zakresie odpowiedzialności członków zarządu w ramach restrukturyzacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i dziękujemy Golden Solutions za zaproszenie do wystąpienia na tym skupiającym wybitnych praktyków z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wydarzeniu.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.goldensolutions.com.pl/restrukturyzacja-i-upadlosc-przedsiebiorstw-aspekty-praktyczne-xvi-edycja/

17 – 18 kwietnia 2024 r. wystąpienie adw. Bartosza Groele w konferencji organizowanej przez CERIL “Preventive Restructuring in Europe: The PRD at Five: from Policy to Practice” w Wilnie

Są takie informacje, którymi zdecydowanie należy dzielić się z wyprzedzeniem, ze względu na ich doniosłość. Dla Kancelarii taką nowiną jest wystąpienie adw. Bartosza Groele podczas zbliżającej się konferencji organizowanej przez CERIL “Preventive Restructuring in Europe: The PRD at Five: from Policy to Practice”, która odbędzie się w dniach 17 – 18 kwietnia 2024 r. w Wilnie na Mykolas Romeris University. Wspólnik Kancelarii zabierze głos podczas panelu dotyczącego kluczowych punktów dyrektywy drugiej szansy. To jednak nie koniec dobrych wiadomości – Kancelaria pełni zaszczytną rolę „Friends of the conference”. Dziękujemy CERIL za dostrzeżenie naszej działalności i za zaproszenie do udziału w tym skupiającym wybitnych specjalistów wydarzeniu.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:https://www.ceril.eu/events/conference-on-preventive-restructuring-in-europe

Wypowiedź adw. Bartosza Groele dla serwisu money.pl w przedmiocie badania sposobu wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości

Na łamach gazety Money.pl znalazła się wczoraj wypowiedź Pana Mecenasa Bartosza Groele do artykułu pt. „Wielka akcja prokuratury. Prawnik mówi, czego się obawia”. W wyniku działań Prokuratury doszło wczoraj do przeszukiwań u osób fizycznych oraz w siedzibach podmiotów gospodarczych mających związek z Funduszem Sprawiedliwości, a także do zatrzymań czterech osób z tym powiązanych. Adwokat Bartosz Groele odpowiada w niniejszym artykule na pytanie; „Czy śledczy będą w stanie ustalić, jak i gdzie płynęły pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości” Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu pod linkiem;

https://www.money.pl/gospodarka/wielka-akcja-prokuratury-prawnik-mowi-czego-sie-obawia-7010113050348416a.html

22 marca 2024 roku inauguracja I edycji studiów podyplomowych „Wieloaspektowe Zarządzanie Wierzytelnościami” organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego wraz ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a wśród wykładowców adw. Bartosz Groele

Nie raz wspominaliśmy, jak ważna jest naszej Kancelarii działalność dydaktyczna.  Śpieszymy więc poinformować, że już 22 marca 2024 roku będzie miała miejsce inauguracja pierwszej edycji studiów podyplomowych „Wieloaspektowe Zarządzanie Wierzytelnościami” organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego wraz ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy dwóch tak profesjonalnych podmiotów, zajęcia będą dla słuchaczy źródłem gruntownej i kompleksowej wiedzy. Wśród specjalistów, którzy znaleźni się w gronie wykładowców odnaleźć można m. in.  Wspólnika Kancelarii adw. Bartosz Groele.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wieloaspektowe-zarzadzanie-wierzytelnosciami