Partner Kancelarii Mec. Bartosz Groele jednym ze współautorów 2. wydania Systemu Prawa Handlowego. Tom 6 „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe”

Partner Kancelarii TPG Mec. Bartosze Groele jest jednym ze współautorów kompleksowej publikacji 2. wydania Systemu Prawa Handlowego. Tom 6 „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe”, która w sposób wnikliwy omawia zagadnienia dotyczące prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego po wprowadzonych zmianach. Pozycja ta właśnie ukazała się w sprzedaży.