Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku uwzględnił wniosek o zatwierdzenie sprzedaży przedsiębiorstwa spółki z branży meblarskiej- Dąb Gdynia S. A.

Z radością śpieszmy poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku uwzględnił złożony w imieniu naszego Klienta wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (tzw. „Prepack”). Satysfakcja jest tym większa, iż w niniejszym postępowaniu, po skutecznie wniesionym zażaleniu przez Dąb Gdynia S.A. oraz ponownym rozpoznaniu sprawy zostało wydane orzeczenie, korzystne zarówno dla wierzycieli jak i dłużnika. Pozwoli ono na zachowanie ciągłości przedsiębiorstwa z branży meblarskiej z ponad 70 letnią tradycją, co odczytujemy jako wyjątkowo krzepiące.

Sukces ten nie byłby jednak możliwy, gdyby nie zaangażowanie podmiotów z którymi współpracowaliśmy przy tej sprawie. Kierujemy więc serdeczne podziękowania do zespołu ekonomistów z Zarzecki i Wspólnicy – w szczególności: prof. Zarzeckiego oraz dr. M. Kołodziejczyka, którzy uczestniczyli w przygotowaniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa.

 

W ramach naszej kancelarii nad projektem pracowali: adw. Bartosz Groele, r.pr. Agnieszka Kuciak, r.pr. Jonasz Nowicki, apl. radc. Joanna Kogut. Nowemu właścicielowi Dąb Gdynia, życzymy kolejnych sukcesów w branży meblarskiej.

Opinia adw. Bartosza Groele oraz prof. Katarzyny Bielawskiej w sprawie postawienia TVP S.A. w stan likwidacji na łamach Business Insider Polska

Sytuacja Spółek Skarbu Państwa to jeden z gorętszych tematów powyborczych. Uwaga opinii publicznej skupiona jest szczególnie na sytuacji Telewizji Polskiej S.A., która to na podstawie decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27 grudnia 2023 r. została postawiona w stan likwidacji. Czy może być to krok do uzdrowienia sytuacji Spółki, zarówno w aspekcie programowym jak i finansowym, a także przeprowadzenie skutecznego postępowania restrukturyzacyjnego? Zainteresowanych odpowiedzią na te pytania, zachęcamy do zapoznania się z opinią prof. Katarzyny Bilewskiej oraz adw. Bartosza Groele, opublikowaną na łamach Business Insider Polska z zaproszenia Pani Jolanty Ojczyk. Artykuł dostępny jest pod linkiem: https://businessinsider.com.pl/prawo/firma/tvp-restrukturyzacja-szansa-na-uzdrowienie-tvp-zgodne-z-prawem/bpbp67m

Adw. Bartosz Groele oraz r. pr. dr. Marta Kosmowska współautorami publikacji ” Fundacja rodzinna- podręcznik”

Wprowadzenie do krajowego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej wywołało liczne dyskusje. Wielu zastanawia się, jakie korzyści może przynieść założenie fundacji rodzinnej i jakie są zasady jej funkcjonowania. W tym zakresie pomocna może okazać się publikacja przygotowana przez zespół działający przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii „Fundacje rodzinne – podręcznik”. Wśród autorów publikacji odnajdziemy adw. Bartosza Groele oraz r. pr. dr Martę Kosmowską, którzy opracowali część dotyczącą likwidacji oraz rozwiązania fundacji rodzinnych. W imieniu autorów dziękujemy za zaproszenie do współpracy i wyrażamy chęć dalszej dyskusji w celu doskonalenia regulacji dotyczących fundacji rodzinnej. Zainteresowanych zapraszamy do lektury podręcznika, dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/podreczniki-o-sukcesji

Porozumienie o współpracy w szczególności w zakresie dot. działalności szkoleniowej i dydaktycznej zawarte pomiędzy Izbą Adwokacką w Krakowie, a Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy adw. Bartosza Groele

Nasze doświadczenie uczy nas jak ważna jest współpraca, zwłaszcza ta w zakresie działalności szkoleniowej – to właśnie na spotkaniach poświęconych danym problemom prawnym, możemy dzielić się nawzajem swoją wiedzą i doświadczeniem, dążąc do jak mamy nadzieję, podniesienia poziomu debaty prawnej oraz doskonalenia obecnych regulacji. Śpieszymy więc poinformować, że z inicjatywy adw. Bartosza Groele, Przewodniczącego Sekcji praktyków prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy KIA, w dniu27 listopada br. w siedzibie ORA w Krakowie zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Izbą Adwokacką w Krakowie a Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej , w szczególności w obszarze szkoleniowym i dydaktycznym. W imieniu KIA umowę podpisał Dziekan ORA adw. Aleksander Gut. Dziękujemy za gotowość do zawarcia Porozumienia oraz liczymy na efektywną współpracę.

Adw. Bartosz Groele uczestnikiem konferencji „Biznes na pokolenia- sukcesja firm w Polsce”, która odbędzie się 29 listopada br. w Warszawie

Jednym z wyzwań stojących przed firmami rodzinnymi, które stanowią coraz większą część polskiej gospodarki, jest ich sukcesja. W odpowiedzi na ten problem, w maju bieżącego roku ustawodawca wprowadził do krajowego porządku prawnego nową instytucję – fundacje rodzinne, które obok zarządu sukcesyjnego miały ułatwić sukcesję przedsiębiorstw rodzinnych. Czy te rozwiązania cieszą się popularnością wśród przedsiębiorców? Czy w prawidłowy sposób zabezpieczają interesy wszystkich zainteresowanych? Na te pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy Konferencji „Biznes na pokolenia – sukcesja firm w Polsce”, w której udział weźmie adwokat Bartosz Groele. Konferencja będzie miała miejsce 29 listopada 2023 r. w Warszawie, w formule stacjonarnej oraz zdalnej. Liczymy, że będzie to miejsce pogłębionej dyskusji na temat obecnego modelu sukcesji firm rodzinnych. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się komentarzem do ustawy o fundacji rodzinnej, którem współautorem jest adw. Bartosz Groele, dostępnej pod linkiem https://www.ksiegarnia.beck.pl/20922-fundacje-rodzinne-komentarz-linia-orzecznicza-rafal-adamus-prof-ucz-uo?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiApOyqBhDlARIsAGfnyMrjwvz5X3x9YMoh70mQPtbmL3ah5HUduSsAyuXYVCPwTvaPgi5IobIaAjJnEALw_wcB.

18 listopada 2023 r. Collegium Novum w Krakowie- zakończenie edycji 2022/2023 studiów podyplomowych – prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Działalność wykładowcza niezmiennie dostarcza praktykom skupionym wokół Kancelarii satysfakcji – to właśnie prowadząc wykłady czy szkolenia mogą oni dzielić się zdobywaną przez lata wiedzą z kolejnymi pokoleniami słuchaczy, dbając, o jak mamy nadzieję, wysoki poziom przyszłej debaty prawniczej. W ostatnich dniach mogliśmy świętować zakończenie edycji 2022/2023 studiów podyplomowych – prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, które odbyło się 18 listopada 2023 r. w Collegium Novum w Krakowie. Podczas uroczystości adw. Bartosz Groele wygłosił wykład „III dyrektywa upadłościowa – jakie znaczenie może mieć dla Polski”, podczas którego przedstawił węzłowe zagadnienia unijnego projektu, porównując je z obecnie obowiązującymi regulacjami. Liczymy, że było to wartościowe podsumowanie roku akademickiego, które pozostanie w pamięci uczestników. Absolwentom studiów składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w dalszym życiu zawodowym.

Adw. Bartosz Groele i apl. adw. Witold Jarząb współautorami publikacji pt. „Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych”

Dowód z opinii biegłego odgrywa znaczącą rolę w wielu sprawach cywilnych jak i gospodarczych. Jako, że tematyka ta łączy zagadnienia prawne jak i ekonomiczne, jej omówienie wymaga holistycznego podejścia, które jak mamy nadzieję, odnajdą czytelnicy publikacji „Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych”, która będzie miała swoją premierę jeszcze w tym miesiącu. W monografii odnajdą Państwo fragment autorstwa adw. @Bartosz Groele oraz apl. adw. @Witold Jarząb pt. „Dowód z opinii biegłego w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym”. Publikacja, której redaktorami są Sędzia Profesor Aneta Łazarska i Sędzia Zbigniew Miczek stanowi pokłosie konferencji naukowej „Dowód z opinii biegłego z zakresu nauk ekonomicznych w sprawach cywilnych i gospodarczych”, która odbyła się 18 maja 2023 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, podczas której uznani przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych dogłębnie pochylili się nad tą tematyką.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z publikacją dostępną pod adresem: https://www.profinfo.pl/sklep/dowod-z-opinii-bieglego-z-zakresu-ekonomii-w-sprawach-cywilnych-i-gospodarczych,477445.html

Sukces kancelarii w sprawie dotyczącej konfliktu korporacyjnego występującego w spółce komunalnej świadczącej usługi kanalizacyjno- ściekowe

Z przyjemnością informujemy, że Sądy I instancji w trzech sprawach, przychyliły się do prezentowanego przez Kancelarię stanowiska, związanego z konfliktem korporacyjnym występującym w spółce komunalnej świadczącej usługi kanalizacyjno-ściekowe. Sprawa ma o tyle ciekawy charakter, że konflikty w tego typu spółkach nie występują zbyt często, a samo jego rozwiązanie wymagało powiązania zagadnień z prawa spółek oraz prawa administracyjnego. Jest to pierwszy, a zarazem niezwykle znaczący krok prowadzący do kompleksowego uregulowania kwestii finansowania spółki przez wspólników, będących jednostkami samorządu terytorialnego. Kancelaria opracowała model prawny pozwalający na pokrywanie kosztów spółki, których to nie dało się przewidzieć przy ustalaniu taryfy cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozwiązanie to zapobiegło poważnym problemom spółki, które występują dość powszechnie w branży wodno-kanalizacyjnej, a to z uwagi na skokowy wzrost kosztów świadczenia usług, przy jednoczesnej odmowie zatwierdzania zmian taryf przez

 Wody Polskie. Jesteśmy dumni z tego, że nasze stanowisko zostało zaaprobowane przez Sąd, otwierając nowe perspektywy w zakresie kompleksowego uregulowania relacji pomiędzy spółkami komunalnymi, a jej wspólnikami. To ogromny sukces, który wprowadza większą klarowność i elastyczność w tej dziedzinie prawa. Jesteśmy przekonani, że ta decyzja otwiera nowe możliwości i pomoże w rozwoju efektywnych rozwiązań w dziedzinie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na korzyść wszystkich zainteresowanych stron. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie, które otrzymaliśmy od naszych Klientów i partnerów. Nasza Kancelaria będzie nadal dążyć do innowacyjnych rozwiązań i osiągania sukcesów na rzecz naszych Klientów. W toku spraw Kancelarię reprezentowali adw. Bartosz Groele, r. pr. Mateusz Grzeszczyk, r. pr.  Ewa Wójcik, apl. rad. K. Boniecka oraz pr. Julia Telec.

Adw. Bartosz Groele oraz adw. Kamil Strus dołączyli do gron wykładowców na studiach podyplomowych (MBA) 2023/2024 z prawa restrukturyzacyjnego organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Wspólnik Kancelarii adw. Bartosz Groele oraz adw. Kamil Strus ponownie dołączyli do grona wykładowców na studiach podyplomowych (MBA) 2023/2024 z prawa restrukturyzacyjnego organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować władzom Uczelni za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni, otrzymując zaproszenie do tej współpracy. Jednocześnie, mamy głęboką nadzieję, że posiadane przez naszych prawników doświadczenie okaże się wartościowe dla słuchaczy.

Prawomocne zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym obejmującym 200 wierzycieli i 10 mln zł wierzytelności

Z satysfakcją odnotowujemy okoliczność, że klient Kancelarii – spółka specjalizująca się w budownictwie modułowym, w tym budownictwie obiektów położonych na wodzie – przeprowadziła przy wsparciu adwokata Bartosza Groele i adwokata Kamila Strusa skuteczną restrukturyzację w ramach postępowania o zatwierdzanie układu. Układem zostało objętych blisko 200 wierzycieli, a suma wierzytelności wyniosła niemal 10 milionów złotych. Jest to kolejny wymierny przykład faktu, że nawet w przypadku relatywnie wysokiej liczby wierzycieli, odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone PZU może stanowić skuteczny sposób na restrukturyzację spółki.

 

Z tego miejsca oczywiście dziękujemy zarządowi spółki za zaufanie i powierzenie nam tego ambitnego projektu, jak również kierujemy słowa uznania do nadzorcy układu adw. Macieja Geromina za w pełni profesjonalne podejście i świetną współpracę.