Opinia Partnera Kancelarii TPG adw. Bartosza Groele nt. ogłaszania upadłości spółek w czasie epidemii

Na łamach „Rzeczpospolita” przytoczony został fragment opinii Partnera Kancelarii TPG adw. Bartosza Groele nt. ogłaszania upadłości spółek w czasie epidemii, w artykule pt. ”Koronawirus: trzeba zawiesić ogłaszanie upadłości na czas epidemii”. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pod linkiem https://www.rp.pl/Firma/303269893-Koronawirus-trzeba-zawiesic-oglaszanie-upadlosci-na-czas-epidemii.html

Poniżej zamieszczamy natomiast pełne stanowisko Kancelarii TPG.