Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki realizującej transgraniczne dostawy produktów energetycznych

Dzięki zespołowi Kancelarii TPG w składzie: adw. Bartosz Magnowski, r. pr. Wojciech Młocek, apl. Karolina Piątek, pod kierownictwem Partnera Kancelarii TPG adw. Bartosza Groele, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec spółki realizującej transgraniczne dostawy produktów energetycznych, w tym paliw płynnych, do największych koncernów w Europie i odbiorców indywidualnych. Spółka reprezentowana jest przez naszą Kancelarię od momentu rozpoczęcia przygotowywania wniosku restrukturyzacyjnego, jak również w nowo otwartym postępowaniu sanacyjnym.