Home Broker S. A. w gronie Klientów Kancelarii TPG

Spółka Home Broker SA podjęła współpracę z Kancelarią TPG w zakresie przygotowania i złożenia wniosku upadłościowego. Doradztwo prawne na etapie przed ogłoszeniem upadłości, prowadzi Partner Kancelarii TPG adw. Bartosz Groele wraz z  adw. Bartoszem Magnowskim i r. pr. Wojciechem Młockiem. To kolejny tak duży i wymagający projekt insolwencyjny z branży nieruchomościowej w portfolio Kancelarii.