18-19 września 2020, Międzynarodowa konferencja na temat prawa właściwego w transgranicznych postępowaniach upadłościowych, Zagrzeb (Chorwacja)

W dniach 18-19 września 2020 roku w Zagrzebiu odbędzie się przełożona z marca br. międzynarodowa konferencja na temat prawa właściwego w transgranicznych postępowaniach upadłościowych (International Conference on Applicable Law in Cross-Border Insolvency Proceedings), Do udziału i wystąpienia w tym międzynarodowym wydarzeniu został zaproszony  Partner Kancelarii TPG, adwokat Bartosz Groele, który z powodu dynamicznej sytuacji związanej z pandemią, będzie uczestniczył online. Wystąpienie to będzie miało charakter odczytu, który zostanie następnie opublikowany w formie artykułu pt. „Skutki zagranicznych postepowań insolwencyjnych na postępowania arbitrażowe w państwie rozpoznania sprawy”. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji pod poniższym linkiem https://www.insol-europe.org/events/0/start_date/asc/colabelled