Rekrutacja na otwarte studia podyplomowe „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe” na Uniwersytecie Jagiellońskim na rok akademicki 2020/2021

Rozpoczęła się rekrutacja na otwarte studia podyplomowe o tematyce „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe”, które prowadzone będą od stycznia do końca września 2021 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Trwa ona do 25 października br., a o jej wyniku decyduje kolejność zgłoszeń. Prowadzona jest  przez stronę internetową, a formularz kwalifikacyjny znajduje się pod  poniższym linkiem

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspxid=6yYO676_0keekOvSQm2869Yrjrd3Za9CtHRFJmBchBtUOERWUEU4NDE4U1RINjRXNUhWOUg3TlhBOC4u

Co do zasady, zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu, z wakacyjną przerwą w lipcu i sierpniu, z zachowaniem możliwości przejścia na zajęcia zdalne, w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej. Wykłady mają na celu m.in. przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu ekonomii, rachunkowości, metodyki pracy biegłych oraz zrozumienie procesów gospodarczych , na tle których dochodzi do upadłości. Ponadto, przekazana zostanie również aktualna i ekspercka wiedza w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz w zakresie innych gałęzi prawa, takich jak np. prawo karne, cywilne i finansowe. Studia trwają dwa semestry i kończą się testem zaliczeniowym.

Prelegentami niniejszych studiów będą zarówno osoby zajmujące się naukowo problemami upadłości i restrukturyzacji, jak też wybitni praktycy m.in. sędziowie sądów administracyjnych, powszechnych, Sądu Najwyższego, adwokaci , radcowie prawni oraz biegli sądowi. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem studiów pod poniższym linkiem

https://www.law.uj.edu.pl/~kpg/studia-podyplomowe-i-kursy/2564-2/