08.10.2020 r. Komentarz Partnera adw. Bartosza Groele w artykule pt. „ Fiskus i ZUS chodzą na układy. Jak wygląda dogadywanie się firm z urzędami”, Dziennik Gazeta Prawna

Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele jako ekspert prawa insolwencyjnego udzielił komentarza w artykule pt. „ Fiskus i ZUS chodzą na układy. Jak wygląda dogadywanie się firm z urzędami”, jaki ukazał się w dniu 08.10.br. w Dziennik Gazeta Prawna. Artykuł dotyczy zagadnienia mówiącego o tym, jak obecnie przebiega dogadywanie się zadłużonych przedsiębiorstw z Urzędem Skarbowym i ZUSem. Dzięki regulacjom wprowadzonym 1 stycznia 2016 r. w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym znacząco ograniczono katalog należności publicznoprawnych, które mają pierwszeństwo przy egzekucji oraz wprowadzono tzw. instytucję testu prywatnego wierzyciela. Skutki wprowadzonych zmian w większości pozytywnie ocenia Partner Kancelarii. Jego obszerny komentarz do zagadnienia cytuje dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna. Polecamy lekturę pod poniższym linkiem https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1492868,fiskus-i-zus-chodza-na-uklady-jak-wyglada-sprawa-dogadywania-sie-firm-z-urzedami.html