Adw. Bartosz Magnowski i R. Pr. Krystyna Lachner autorami artykułu pt. „Jak dbać o interesy wierzyciela, gdy trwa uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne” w Dziennik Gazeta Prawna

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się obszerny artykuł autorstwa adw. Bartosza Magnowskiego i r.pr. Krystyna Lachner pt. „Jak dbać o interesy wierzyciela, gdy trwa uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”. Publikacja zawiera szereg praktycznych przykładów i wzorów dla wierzycieli. Zachęcamy do lektury artykułu w wersji papierowej lub elektronicznej pod adresem: https://lnkd.in/dx8KJze