Dwie skargi kasacyjne złożone do Sądu Najwyższego przez zespół Kancelarii przyjęte do rozpoznania

Z wielką przyjemnością informujemy o przyjęciu w ostatnim czasie przez Sąd Najwyższy do rozpoznania dwóch skarg kasacyjnych złożonych przez naszą Kancelarię. Dotyczyły one roszczeń pauliańskich związanych ze sprzedażą bądź obciążeniem hipotecznym nieruchomości (sygn. akt: III CSK 338/19 oraz I CSK 130/20). Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele kierował zespołem, który przygotowywał skargi, a w jego składzie udział wzięli adw. Kamil Strus, r.pr. Wojciech Młocek i adw. Bartosz Magnowski. W obydwu przypadkach SN podzielił zapatrywanie Zespołu Kancelarii o występowaniu istotnych zagadnień prawnych – wskutek czego przedmiotem rozpoznania na rozprawie przed SN będzie: wykładnia przesłanki pokrzywdzenia wierzycieli i wykładnia pojęcia arbitralności ich zaspokojenia, szczegółowe określenie rozkładu ciężaru dowodowego w procesie pauliańskim oraz rozstrzygnięcie, czy wierzyciel pauliański jest na podstawie art. 532 k.c. Cieszy nas fakt, że będziemy mieli okazję uczestniczyć w kształtowaniu linii orzeczniczej dla tak ważnych obszarów w obrocie gospodarczym.