Zespół Kancelarii współautorem publikacji pt. „COVID-19. Komentarz BeckOK® do Tarcz antykryzysowych” Wyd. C.H. Beck

Publikacja pt. „ COVID-19. Komentarz BeckOK® do Tarcz antykryzysowych”, która ukazała się ostatnio na platformie Legalis Wydawnictwa C.H. Beck pod red. dr. Kamila Szmida, w wyczerpujący sposób ukazuje rozwiązania wprowadzone przez wydane ostatnimi czasy ustawy mające na celu łagodzenie skutków epidemii. Współautorami tego komentarza było ponad 40 prawników- praktyków, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach prawa. Wśród nich znaleźli się prawnicy naszej Kancelarii; Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele, adw. Bartosz Magnowski, r.pr. Wojciech Młocek oraz apl. r.pr. Patryk Zawada. Z publikacją można zapoznać się pod poniższym linkiem https://legalis.pl/aktualnosci/covid-19-komentarze-do-ustaantykryzysowych/fbclid=IwAR0mZXCXg0pmBIMqlpqgD9odajE1h1bli0jg3a293HLSl3qxW9sZRhu56i4