16.10.2020 r ogłoszenie upadłości Home Broker S.A.

W dniu 16.10.2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Home Broker S.A. Kancelaria zajmowała się doradztwem dla Spółki od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem upadłościowym oraz reprezentowała ją na etapie przed ogłoszeniem upadłości. Pracami kierował Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele, a zespół uzupełniali adw. Bartosz Magnowski, r.pr. Wojciech Młocek, adw. Kamil Strus, apl. rad. Dominika Koss oraz apl. rad. Karolina Piątek.