Adw. Bartosz Groele i apl. rad. Dominika Koss autorami artykułu pt. „Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym 2.0” w kwartalniku „Doradca Restrukturyzacyjny”.

W najnowszym numerze kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny ukazał się artykuł autorstwa partnera kancelarii adw. Bartosza Groele oraz apl. rad. Dominiki Koss pt. „Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym 2.0”. Autorzy artykułu poruszają istotne w obecnych czasach kwestie dotyczące konieczności odbywania posiedzeń rady wierzycieli oraz głosowania podczas nich w sposób zdalny. Bazując na własnych doświadczeniach autorów oraz na wcześniejszej publikacji Pana Mecenasa zaproponowano nowy wzór regulaminu rady wierzycieli, w którym miałaby się znaleźć problematyka przeprowadzania zdalnych posiedzeń. Zachęcamy do lektury artykułu.