14.04.2021 r. zatwierdzenie układu w PPU na sumę wierzytelności 12 milionów złotych

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 kwietnia br. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy zatwierdził układ w przyspieszonym postępowaniu układowym naszego Klienta z branży mięsnej, które prowadzone było przez zespół Kancelarii, którym kierował adw. Barosz Groele wraz adwokatem Bartoszem Magnowskim. Suma wierzytelności objętych układem to ponad 12 milionów złotych. Wart podkreślenia jest fakt, że dzięki profesjonalnie przeprowadzonym negocjacjom, uzyskano ponad 90% poparcie dla układu.