20.04.2021 r. sukces Kancelarii w postępowaniu dot. orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 20 kwietnia br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – po ponad dwóch latach postępowania dot. orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 373 prawa upadłościowego – oddalił wniosek złożony przeciwko naszemu Klientowi, będącemu byłym członkowi zarządu dużej spółki giełdowej wchodzącej w skład grupy kapitałowej świadczącej kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej na terenie całego kraju. Podkreślenia wymaga fakt, że to już drugi z członków zarządu tej spółki, reprezentowany w analogicznej sprawie przez adw. Bartosza Groele i adw. Kamila Strusa. Poprzednia sprawa została już prawomocnie zakończona na korzyść naszego Klienta. Jest nam niezmiernie miło, że mieliśmy okazję efektywnie reprezentować Klientów w kolejnym zaawansowanym postępowaniu gospodarczym.