5-7 maja 2021 rok, Nowy Jork, 58 sesja V Grupy Roboczej prawa insolwencyjnego (UNCITRAL)

 

 

W dniach 4-7 maja 2021 roku odbędą się obrady V Grupy Roboczej prawa insolwencyjnego (UNICITRAL). Kolejny już raz w gronie delegatów z ramienia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii znalazł się Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele. W tym roku gospodarzem niemniejszego wydarzenia będzie Nowy Jork, choć z uwagi na pandemię obrady odbędą się w przeważającej mierze on-line. Niniejsza sesja obsługiwana będzie z Wiednia, gdzie delegaci będą mogli uczestniczyć w niej osobiście. Kontynuacji prac doczeka się temat projektu tekstu w sprawie uproszczenia systemu upadłościowego, a jego celem jest przedstawienie finalnego projektu Komisji. Z agendą spotkania można zapoznać się pod poniższym linkiem; https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.V/WP.171